Những bấp bênh trong việc chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ

Những bấp bênh trong việc chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ

Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ là hình thức chăn nuôi diễn ra tại nhà, chủ yếu nuôi để đáp ứng nhu cầu thịt cho địa phương. Thế nhưng, ngày nay khi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều mô hình chăn nuôi phát triển vì thế mà hình thức nông hộ nhỏ lẻ đang gặp rất nhiều bấp bênh và khó khăn. Vì vậy, cần đưa ra biện pháp để giải quyết giúp bà con tránh được nhiều thiệt hại về kinh tế. Vậy những khó khăn đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu và đưa ra những giải pháp khắc phục phù hợp nhất.

Khó khăn trong lĩnh vực chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ

Ngày nay, chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ ngày càng gặp nhiều khó khăn khi mô hình trang trại ngày càng phát triển, những khó khăn đó cụ thể là:

+ Khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, việc chăn nuôi có thể gây ảnh hưởng dân cư xung quanh

+ Lãi không đáng là bao vì chi phí thức ăn chăn nuôi, tiền con giống

+ Không cạnh tranh được với mô hình chăn nuôi tập trung, trang trại

+ Dễ lây lan bệnh vì tiêu độc khử trùng không được thực hiện thường xuyên

Những bấp bênh trong việc chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ

                                                                Những bấp bênh trong việc chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ

Biện pháp để phát triển cho ngành chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ

Để duy trì cạnh tranh được mô hình chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ phải áp dụng những kiểu chăn nuôi mới với mô hình kỹ thuật khoa học để nâng cao chất lượng và giảm giá thành. Các địa phương cần tổ chức lại dưới các hình thức hợp tác với doanh nghiệp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, cung cấp đầu vào, kiểm soát chất lượng, thương hiệu. Ngoài ra nên sử dụng bể khí sinh học hoặc đệm lót sinh học để bảo vệ môi trường.

Xem thêm: Bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt hiện nay

Nói chung, chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ đang gặp khá nhiều khó khăn khi kinh tế hội nhập, để phát triển lâu dài nên chuyển đổi sang mô hình trang trại. Vậy nên, nhà nước cần những chính sách vay vốn và an sinh xã hội khác để giúp họ ổn định cuộc sống và phát triển.